Thong Ba Le

La Poésie


S’en est allée l’amante

Guillaume Apollinaire
(1880-1918)


S’en est allée l’amante
Au village voisin malgré la pluie
Sans son amant s’en est allée l’amante
Pour dancer un autre que lui
Les femmes mentent mentent.


Người t́nh ra đi

Hà Bỉnh Trung chuyển ngữ

Người t́nh đă bước ra đi
Qua làng bên cạnh, sá chi mưa dầm
Bỏ chàng nàng thực dă tâm
T́m người khiêu vũ âm thầm vui chơi

** Trích từ Tạp chí Văn Phong số 2, xuất bản ngày 15 tháng 9 năm 19991999


Homepage