Thong Ba Le

La Posie
Les Feuilles Mortes

Jacques Prevert

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux o nous tions amis,
En ce temps-l, la vie tait plus belle,
Et le soleil plus brlant qu'aujourdhui.
Les feuilles mortes se ramassent la pelle,
Tu vois, je n'ai pas oubli.
Les feuilles mortes se ramassent la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi.
Et le vent du Nord les emporte,
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oubli
La chanson que tu me chantais...

C'est une chanson qui nous ressemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Nous vivions tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Mais la vie spare ceux qui s'aiment,
Tout doucement sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants dsunis.


L chết

Nguyễn Tường-Vn dịch

i ma thu ! Mỗi khi nhn l chết,
Anh mong Em nhớ lại những ngy vng
Những qung ời m hai ứa thnh-thang
Khng h-hẹn, bỗng dưng thnh i bạn.

Trời thuở ấy rộn-rng bao nh-sng, ,
ời tươi vui, nắng ẹp hơn by giờ,
L vng rơi, vng u cả trời thu,
Em thấy : Anh vẫn cn thương nhớ...

Anh cn nhớ những vết hằn qu-khứ,
Kỷ-niệm dạt-do, luyến-tiếc triền-min.
Ngọn bắc-phong vi-vt thổi qua rm,
Trong m lạnh của lng-qun, anh nhớ !

Anh vẫn nhớ giọng th-thầm to-nhỏ ,
Trong m no Em ht cho Anh,
Một bi ca quấn-qut lứa i mnh,
Em yu Anh, v Anh yu Em nữa.

Chng ta sống bn nhau vo một thuở
Em yu Anh, v Anh mi yu Em.
ời yn-bnh theo tiếng ht m-ềm,
Ta yu nhau vững bền v mi-mi...

Nhưng... ời như chiếc l vng t-ti,
chia-li hai ứa vẫn yu nhau.
Như biển kia lặng-lẽ xa i mau
Vết tnh-tự lỡ-lng in trn ct.

L vng rơi... v thời xưa mất,
Tnh xưa ơi ! nay tan-biến về u ?
Người xưa ơi, cn luyến-tiếc g nhau
Khi Thu ến với một rừng l chết...


Homepage